Saturday, February 12

Lingua Franca

Tertanya-tanya juga mana wujudnya, asal usul nama lingua franca itu sendiri sebab apabila disebut lingua franca, orang akan menuding dan merujuk kepada sesuatu bahasa yang selalu digunakan ataupun sebuah bahasa yang digunakan secara meluas dimerata tempat dan bukan hanya disesebuah kawasan sahaja.


"lingua franca (awalnya Bahasa Itali untuk "bahasa kaum Frank") adalah bahasa sistematik digunakan untuk membuat komunikasi yang mungkin berlaku antara orang-orang tidak berkongsi bahasa ibunda, khususnya ketika itu adalah bahasa ketiga, berbeza dari kedua-dua bahasa ibunda""Lingua franca ditakrifkan panjang, bergantung pada sejarah bahasa atau struktur bahasa tersebut. Meskipun "pidgins" dan "Kreol" sering berfungsi sebagai francas lingua, francas lingua banyak yang tidak pidgins atau Kreol. Sinonim untuk lingua franca adalah "Bahasa perantaraan". Sedangkan bahasa vernakular digunakan sebagai bahasa asli di komuniti pembicara tunggalBahasa perantaraan melampaui batas-batas komuniti asalnya, dan digunakan sebagai bahasa kedua untuk komunikasi antara komuniti. Sebagai contoh, Bahasa Inggeris adalah bahasa ibunda di Inggeris, tapi digunakan sebagai bahasa perantaraan (iaitu,sebuah lingua franca) di Filipina."

Bahasa Melayu-Indonesia sebahagian dari lingua franca
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

wibiya widget